Usługi księgowe

Świadczymy usługi księgowe dla firm różnej wielkości od jednoosobowych działalności gospodarczych po spółki prawa handlowego. Łączymy indywidualne podejście oraz bezpośredni kontakt z najnowszymi technologiami i najbardziej efektywnymi środkami komunikacji. 

Księgowość ma służyć nie tylko wyliczeniu podatków ale dawać informacje biznesowe przedsiębiorcom dla lepszego prowadzenia swoich firm. W ramach obsługi pełnej księgowości dla firm prowadzimy księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz według zakładowego planu kont przyjętego przez firmę, prowadzimy rejestr środków trwałych oraz amortyzacji informujemy o sytuacji finansowej i wynikach firmy dla celów podatkowych oraz dla celów zarządczych.

Dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów księgujemy dostarczone dowody księgowe prowadzimy ewidencję środków trwałych i naliczamy odpisy amortyzacyjne wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy. Dokumenty przyjmujemy w formie elektronicznej co usprawnia procesy przekazywanie dokumentów, pozwala również na dostęp do w dokumentacji w każdym momencie.

Oferujemy kompleksową usługę księgową polegającą na bieżącej ewidencji dokumentów, wprowadzaniu rejestrów księgowych, wysyłce deklaracji, aż po bilans i rachunek zysków i strat.