Raportowanie i sprawozdania finansowe

Sporządzamy uzgodnione raporty dotyczące wyników działań pełnej księgowości, przygotowujemy roczne sprawozdania finansowe, w tym również niezbędne dane do badania przez podmioty zewnętrzne lub biegłych rewidentów. Wspieramy klientów w procesie podpisywania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych, nadawania im odpowiedniego formatu, aż do złożenia w rejestrach sądowych.

Dla bieżącej kontroli finansów firmy i kondycji przedsiębiorstwa oferujemy raporty bilansu rachunku zysków i strat w trybie miesięcznym lub inne uzgodnione formy raportów zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami firm lub narzuconymi grupowymi formatami zestawień. Staramy się by nawet uproszczone formy księgowości takie jak książka przychodów i rozchodów dawały analityczne narzędzia do oceny działalności firmy.