Usługi

Usługi księgowe

oferujemy kompleksową usługę księgową począwszy od wsparcia przy rejestracji działalności lub spółki poprzez bieżącą comiesięczną usługę prowadzenia ksiąg i wyliczenia podatków

Usługi kadr i płac

w ramach usługi kadr i płac oferujemy pomoc w dokumentacji od zatrudniania pracowników , odpowiednie zgłoszenia oraz oraz comiesięczne rozliczenia wynagrodzeń , wyliczanie zaliczek podatków oraz składek ZUS

Wsparcie dla przedsiębiorców

dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagamy przy zakładaniu przedsiębiorstw, przekształceniach oraz w bieżących wyzwaniach dla biznesu.

Raportowanie i sprawozdania finansowe

udostępniamy klientom uzgodnione raporty dotyczące wyników firmy, w pełnej księgowości przygotowujemy roczne sprawozdania finansowe