Zakładanie spółki przez S24

Korzyści i wady zakładania spółki online przez S24

Założenie spółki przy wykorzystaniu systemu S24 jest niezwykle wygodną formą rejestracji, na którą
decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Korzyści płynące z wyboru tej formy
to m.in.:

            

Należy jednak pamiętać, że rejestracja spółki przy wykorzystaniu systemu S24 posiada też negatywne strony
jest to m.in.:

           

Jak zarejestrować spółkę online przez S24?

Spółkę można założyć przy wykorzystaniu systemu S24 wykonując poniższe kroki:

  1.       Założenie konta na portalu S24- konto musi posiadać każdy wspólnik oraz osoby reprezentujące spół
  2.          Autoryzacja konta poprzez link aktywacyjny
  3.     Nadanie nazwy przedsiębiorstwa oraz określenie adresu siedziby firmy
  4.     Uzupełnienie wzorca umowy spółki
  5.     Podpisanie umowy spółki przez wszystkich wspólników
  6.     Załączenie wymaganych dokumentów (oświadczenie o wniesieniu kapitału, lista wspólników, umowa spółki)

                 

Obowiązki
po rejestracji spółki- ważne terminy

Po zarejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorstwo zobowiązane jest do złożenia formularza PCC-3, NIP-8 oraz
zgłoszenia do CRBR. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych formularz PCC 3 należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy (można złożyć online na portalu podatkowym podpisując profilem zaufanym). Wysokość podatku to 0,5% kwoty kapitału pomniejszonej o koszty (np. jeżeli kapitał wynosi 5 000 zł to podatek do zapłaty (5 000-350)*0,5%=23 zł)).

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić spółki prawa handlowego, podlegające obowiązkowemu wpisowi do KRS (spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne) w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.Złożenie formularza NIP-8 należy dopełnić w terminie 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS bądź też w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jeżeli firma będzie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. NIP-8 zawiera informacje przekazywane do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


 Dodatkowo przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz firmy rezygnujące z prawa zwolnienia zobowiązane są do złożenia formularza VAT-R. Wniosek ten należy wypełnić przed dniem, w którym zostanie wykonania pierwsza sprzedaż podlegająca opodatkowaniu VAT bądź też przed dniem, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia.  

Autor: Jowita Herman